De Algemene Seniorenvereniging Gooise Meren, afgekort ASGM, is opgericht op 14 november 2016. Inschrijving bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67267114.

 

Onze waarden

Wij vinden het belangrijk dat onze leden, de samenwerkingspartners en belangstellenden ASGM ervaren en herkennen als een actieve lokale Seniorenvereniging, die het onderlinge contact tussen senioren wil bevorderen. Belangrijke waarden daarbij zijn: integriteit, onderling respect, nabijheid en betrokkenheid.

 

Activiteiten

Een ding is zeker: leden hoeven zich bij ASGM niet te vervelen, want wij zijn actief op velerlei gebied en kunnen dus een verscheidenheid aan activiteiten bieden, zoals handwerkclub, SeniorenCafé, kunst- en (klassieke) muzieklezingen en “samen uit eten” tot het volgen van algemene thema lezingen. Langer op pad? Dan behoren  dagtochten en een ASGM-vakantiereis ook tot de mogelijkheden. Hulp nodig, zoals het doen van een belastingaangifte? Geen probleem, want ook daarin kan ASGM voorzien.

 

Inspraak van leden

ASGM is een vereniging en dat betekent dat de leden inspraak hebben in het reilen en zeilen daarvan. Dit komt niet alleen tot uiting tijdens de Algemene Ledenvergaderingen, maar ook bij individuele initiatieven, zoals het doen van suggesties over nieuwe- of een andere invulling geven aan bestaande activiteiten, zijn van harte welkom.

Nog geen lid, maar wel belangstelling?

Bent u nog geen lid, maar is uw belangstelling gewekt, dan nodigen wij u graag uit zich alsnog voor het lidmaatschap aan te melden, te meer omdat u het voor de hoogte van de contributie niet hoeft te laten.

 

Landelijke belangenbehartiging

Voor het behartigen van de belangen van onze leden op verschillende vlakken zoals gezondheid en wonen zijn wij aangesloten bij de overkoepelende organisatie “Federatie van Algemene Seniorenverenigingen” (FASv)

Door de toenemende vergrijzing wil de overheid bezuinigen en komen voorzieningen als zorg, pensioenen en uitkeringen behoorlijk onder druk te staan. Namens u maakt FASv zich in politiek Den Haag sterk voor een goed ouderenbeleid. Daarnaast maakt FASv afspraken met Zorgverzekeraars om voor onze leden korting te bedingen op de premies van verschillende zorgverzekeringen. Via FASv zijn wij eveneens lid van de “Koepel Gepensioneerden” die uw belangen behartigt op het gebied van pensioenen.

Voorzitter Nico de Vries

035 52 65 517
voorzitter@seniorenvereniginggooisemeren.nl

Penningmeester Annelies Heijnen

035 69 50 722

penningmeester@seniorenvereniginggooisemeren.nl

Secretaris Rita Kemink

035 88 89 462
secretariaat@seniorenvereniginggooisemeren.nl

Algemeen bestuurslid Nel Hoekstra

035 69 10 276
alg.bestuurslid@seniorenvereniginggooisemeren.nl

Correspondentieadres; De Regentesse 110, 1273 JZ Huizen.
Voor contact, klik hier

Redactie ASGM Nieuws; Nico de Vries,   035 52 65 517    redactie@seniorenvereniginggooisemeren.nl

Distributiebegeleider; Uitgifte ASGM Nieuws, Rieky de Graaf, 035 69 37 839    riekydegraaf@hotmail.com

Ledenadministratie; Rita Kemink, 035 88 89 462   secretariaat@seniorenvereniginggooisemeren.nl